Prava i obveze roditelja

Poštovani roditelji!
 
Upisom Vašeg djeteta u naše dječje jaslice ili vrtić postajemo suradnici u njezi i odgoju Vašeg djeteta. Zajednički nam je zadatak da djetetu osiguramo potrebne uvjete za razvoj svih njegovih prirodnih potencijala; fizičkih, psihičkih i socijalnih za njegovo vedro i sretno djetinjstvo.
Aktivno sudjelovanje roditelja u vrtiću sa sobom nosi prava, obveze i odgovornosti.
 
Roditelj u vrtiću ima pravo: biti informiran, tražiti stručnu pomoć, boraviti sa djetetom u vrijeme adaptacije, sudjelovati u procjeni kvalitete rada, zajedno sa odgajateljima i stručnim suradnicima pratiti razvoj i napredovanje djeteta i sudjelovati u zajedničkim vrednovanjima kvalitete rada vrtića.
 
Ima obvezu poštivati potpisani ugovor sa vrtićem, pridržavati se zajedničkih pravila i dogovora:
-          Osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojno- obrazovne skupine ili pismeno izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio
-          Ne dovoditi bolesno dijete, a nakon završetka liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika
-          Ukoliko dijete prima terapiju koju je potrebno davati i u vrtiću,  donijeti liječničku potvrdu na kojoj piše:naziv lijeka,vrijeme i način davanja lijeka,doza lijeka
-          Radi promijenjivih vremenskih uvjeta, dijete oblačiti slojevito, također obavezno donijeti adekvatnu rezervnu odjeću (u skladu s vremenskim uvjetima)
-          Za obilježavanje rođendana donijeti isključivo proizvode koji imaju deklaraciju
-          Ostavljanja vrijednog nakita ili predmeta (dječja kolica) u vrtiću isključivo na vlastitu odgovornost
 
Predlažemo neke od oblika i mogućnosti za razvoj partnerskih i suradničkih odnosa:
-          Individualni razgovori sa odgajateljima nakon radnog vremena
-          Savjetodavni rad sa članovima stručno razvojne službe u savjetovalištu – prema rasporedu rada izvješenom na oglasnoj ploči
-          Roditeljski sastanci
-          Radionice za roditelje, predavanja, druženja, ogledne aktivnosti, zajedničke akcije
-          Kutić za roditelje
-          Izložbe
 
Dijete uvijek može odraslog naučiti trima stvarima: 
“Da bude veseo bez razloga, da bude uvijek nečim zabavljen i da se zna svom snagom zauzeti za ono što želi.”      
 P. Coelho, “Peta gora”

 
                                                                                                   

                                                                                                          ODGAJATELJI, RAVNATELJICA I STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA

Ispiši stranicu