Programi

 
U Dječjem vrtiću Različak upisana su djeca od prve godine do polaska u školu u redovne 10-satne i posebne programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. U svim odgojno-obrazovnim programima vodimo se koncepcijom koja je usmjerena na dijete, njegove razvojne potrebe te stvaramo socijalne i materijalne uvjete u kojem dijete može razvijati svoje potencijale. Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

U stvaranju poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja polazimo od suvremenih znanstvenih spoznaja o prirodi učenja djeteta koje naglašavaju da ono uči čineći u interakciji s drugom djecom i odraslima.

Okruženje za učenje djece u svakoj odgojnoj skupini uvelike ovisi o specifičnostima određene skupine djece, razvojnim mogućnostima i interesima te odgojitelju koji stvara uvjete za zadovoljavanje djetetovih potreba i interesa u cjelokupnom odgojno-obrazovnom pristupu.
Planiranje, organiziranje i stvaranje poticajnih prostorno-materijalnih i socijalnih uvjeta u vrtiću temeljimo na kontinuiranom promišljanju slijedećih pitanja:


• Kako djeca prirodno i najučinkovitije uče? 
• Kakvi uvjeti omogućuju djeci da zadovoljavaju svoje potrebe i uče na prirodan način?
• Koja je uloga odgojitelja u odgoju i učenju predškolskog djeteta?
• Što zanimljivo djeca mogu u određenom prostoru raditi?
• Kako konkretno ponuđene materijale mogu koristit?
• U kojoj mjeri ovako osmišljen prostor potiče učenje djeteta?

 

Prostore vrtića koje djeca koriste nudimo u obliku manjih centara. Takvom organizacijom prostora poštujemo interes djece i stvaramo uvjete za suradničko učenje u manjim skupinama, razvijanje suradničkih odnosa i razmjenu ideja s ostalom djecom. Na taj način odgojitelji, kao nenametljivi  suradnici u igri, djecu potiču na samostalnost, upornost, ovladavanje problemima kojima se bave, uvažavajući djecu kao aktivne i ravnopravne sudionike.

Kontinuiranim istraživanjem, (samo) procjenom vlastite pedagoške prakse i njezinog utjecaja na dijete pokušavamo stvarati odgojno - obrazovni kontekst koji potiče razvoj različitih kompetencija djeteta. Nastojimo postići da se djeca u vrtiću osjećaju dobro i da pri tom imaju višestruke mogućnosti izbora aktivnosti. Stvaranjem kvalitetnih poticajnih materijala i kvalitetnim odgojno-obrazovnim pristupom odgojitelja, potičemo postepeni razvoj različitih kompetencija djece.
 

 U okviru primarnog 10-satnog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, organiziramo:

  • Program predškole
  • Program razvoja medijske pismenosti


* Vježbaonica Učiteljskog fakulteta

Dječji vrtić „Različak“ već niz godina realizira suradnju s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu i osigurava pedagošku praksu studentima prve i druge godine. Objekt Jurišićeva djeluje kao Vježbaonica studentima za provođenje prakse i vježbi iz kolegija Metodika hrvatskog jezika.


  


Ispiši stranicu