Izvanredni upisi

IZVANREDNI UPISI U DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.
 
Cijenjeni roditelji i skrbnici,
 
izvanredni upisi u Dječji vrtić "Različak" za pedagošku godinu 2022./2023. traju tijekom cijele godine od 1.9.2022. na dalje ali najkasnije do početka provođenja redovnih upisa u svibnju 2023., pod uvjetom da u vrtiću ima slobodnih mjesta.
 
Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:
redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
- u prijavi je potrebno označiti odnosi li se upis u redoviti program na jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zabilježiti i za jedan od pet dolje navedna posebna programa
• posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
• posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
• posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
• posebni program poticanja senzomotorike (senzomotorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
• posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 
program predškole (250 sati godišnje): obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)
 
Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb) koji se sastoji od šest objekata navedenih u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Wellerov vrt, Amruševa, Kaptol i Podrebernica. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program poticanja senzomotorike provodi se u objektu Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.

OBRASCI I DOKUMENTACIJA ZA IZVANREDNE UPISE

REDOVITI PROGRAM
 
1. Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić "Različak" (preuzmi)
2. Obrazac za inicijalni razgovor (preuzmi)
3. Obostrana preslika osobnih iskaznica oba roditelja / skrbnika (obvezna)
4. Potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja (obvezno samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
6. Elektronički zapis / e-radna knjižica ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (primjer elektroničkog zapisa)
7. Ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskog obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pravomoćna sudska presuda o razvodu braka, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, rješenje o statusu invalida Domovinskog rata (za dijete roditelja invalida Domovinskog rata), ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)

PROGRAM PREDŠKOLE

1. Zahtjev za upis u program predškole (preuzmi)
2. Obrazac za inicijalni razgovor za upis u program predškole (preuzmi)
3. Obostrana preslika osobnih iskaznica oba roditelja / skrbnika (obvezna)
4. Potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja (obvezno samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
6. Elektronički zapis / e-radna knjižica ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (primjer elektroničkog zapisa)
7. Ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskog obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pravomoćna sudska presuda o razvodu braka, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, rješenje o statusu invalida Domovinskog rata (za dijete roditelja invalida Domovinskog rata), ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)

Posljednja izmjena: 31.5.2022., 10:27


Ispiši stranicu