Redovni upisi

REDOVNI UPISI U DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.


Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba (preuzmi) -

Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba (preuzmi) -Dječji vrtić Različak, kao gradski dječji vrtić - vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb, primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 24.5.2023. do 5.6.2023. (redovni upisi) isključivo elektroničkom prijavom putem portala Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#) na poveznici e-VRTIĆI. Navedena poveznica će biti aktivna od 24.5.2023. Početak pohađanja vrtićkog odnosno jasličkog programa novoupisane djece je 1.9.2023. odnosno početak pedagoške godine 2023./2024. Upisati se mogu djeca koja do 31.8.2023. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Za elektroničku predaju zahtjeva roditelj / skrbnik mora posjedovati adresu e-pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani te NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti potrebnu za prijavu u sustav. Više o sustavu e-Građani i kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090. Listu prihvatljivih vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), u pravilu onome prema mjestu stanovanja, s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Pomoć u postupku elektroničke prijave pruža odabrani dječji vrtić tijekom radnog vremena putem telefona ili elektroničke pošte. Tehničku podršku roditeljima / skrbnicima u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis pruža službeni Helpdesk Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr, dok se na gore navedenim mrežnim stranicama e-Upisa mogu preuzeti i korisničke upute.
 
Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:
redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
- u prijavi je potrebno označiti odnosi li se upis u redoviti program na jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zabilježiti i za jedan od pet dolje navedna posebna programa
 
posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 53,09 €)
 
posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 53,09 €)
 
posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 53,09 €)
 
posebni program poticanja senzomotorike (senzomotorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 53,09 €)
 
posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 
program predškole (250 sati godišnje): obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)


Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb) koji se sastoji od šest objekata navedenih u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Wellerov vrt, Amruševa, Kaptol i Podrebernica. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Wellerov vrt. Posebni program poticanja senzomotorike provodi se u objektu Wellerov vrt. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.

 
- Ponuda verificiranih posebnih programa za pedagošku godinu 2023./2024. (preuzmi) -
- Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. (preuzmi)
- Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić "Različak" (preuzmi)
- Popis dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (preuzmi)
- Revidirani plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. (preuzmi)
Posljednja izmjena: 27.6.2023., 10:30

Ispiši stranicu