Posebni program ranog učenja stranih jezika - engleskog i njemačkog

U posebnim programima ranog učenja stranog jezika koriste se projektni i situacijski pristup u kojem su djeca konstruktori i sukonstruktori znanja prema vlastitim interesima i mogućnostima. U jezično poticajnom okruženju djeca jezik usvajaju spontano, u aktivnostima i igri te životno praktičnim situacijama u poznatom vrtićkom okruženju.
Posebni program ranog učenja engleskog jezika  provodi se u objektima Wellerov vrt, Amruševa, Kaptol i Mlinovi.
Posebni program ranog učenja njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa.

 
Ispiši stranicu