Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju

Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju namijenjen je djeci kronološke dobi od tri godine do polaska u školu, a uključuju se djeca s višestrukim teškoćama u razvoju. Program je trajanja 8 sati dnevno, 5 dana tjedno, a dijete u njemu može boraviti dvije godine. Nakon dvije godine uključuje se u redovnu skupinu našeg ili vrtića kojem pripada prema mjestu prebivališta ili u posebnu ustanovu. Program se provodi u objektu na Kaptolu u kojem rade rehabilitator, odgojitelj i njegovatelj.
Ciljevi programa su:
  • pružanje mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u program predškolskog odgoja i naobrazbe
  • poticanje razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih teškoća; razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu
  • pružanje potpore pri generalizaciji naučenih vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
  • priprema djece za nastavak školovanja te pružanja stručne podrške roditeljima i obitelji.
Ispiši stranicu