Posebni program senzorne stimulacije

Posebni program senzorne stimulacije planski i ciljano pruža uvjete za pravovremeni i pravilan razvoj i stimulaciju za organizaciju svih osjeta djeteta u svrhu njihova korištenja, senzornu integraciju. Takvim podupiranjem senzomotornog razvoja djeteta vanjski podražaji koji utječu  na više osjetila pravilno se obrađuju u mozgu u nekoliko neuroloških struktura, a mozak u svakom trenutku organizira i integrira sve informacije koje prima osjetilima iz okoline ili iz vlastitog tijela  te daje potpunu sliku o svijetu oko nas.
Svjesni tih činjenica integrirali smo suvremena  znanja o razvoju djeteta rane i predškolske dobi  sa znanjima iz  područja senzomotornog razvoja djeteta  te osmislili posebni program  kojim podižemo  kvalitetu života djeteta u vrtiću. 
Program se provodi u objektima Wellerov vrt i Mlinovi.

Program je namijenjen djeci od prve do treće godine. 

Ispiši stranicu