Radovi i povratne informacije djece

Likovne aktivnosti kod kuće skupine Duga
Kuhanje kod kuće skupine Duga
Moj vrtićN.K.S., 2,2 god. skupina Duga


Medo


N.K.S., 2,2 god. skupina Duga


Doživljaj slikovnice "They all saw a cat"


N.M., 3,6 god. skupina Fireflies


Sportske aktivnosti kod kuće


N.E., 6,2 god. skupina Limači


T.G., 6 god. skupina Limači


Bubamara


R.B., 5 god. skupina die Drachen


Maslačak


skupina Stars


Čestitka Zemlji


A.L.B., skupina die Drachen


Lutke od žlica 


L.S., 3,3 god. skupina Limači


Krokodil od recikliranog materijala


S.A.M., 3,5 god. skupina Školjkice

 
Ples pisanja


L.S., 3,3 god. skupina Limači


Planeta Zemlja     
                                                                                                                                                

N.E., 6,2 god. skupina Limači


Priča Oda jajetu


M.M., 6,11 god. skupina Loptice


Kreativno vježbanje kod kuće


R.B. 5 god. skupina die Drachen


Briga o cvijeću


L.S., 3,3 god. skupina Limači

Domaći plastelin


N.E., 6,2 skupina Limači


Gnijezdo i priprema kruha


A.G.M., 5,4 god. skupina Limači


Eksperiment vulkan


S.A.M. 3.5 god. skupina Školjkice


Brodovi od recikliranih materijala


T.G., 6 god. skupina Limači, K.G., 3 god. skupina DugaPisanice


djeca skupine Loptice


Obilježavanje Svjetskog dana osoba s Down sindromom 21.3.

 
K.B., 5,6 god. skupina Loptice

Prijatelji iz vrtića


A.L.B, 5 god. i N.L. 6 god. skupina die Drachen

3D Leptir


R.B. 5 god. skupina die Drachen


Cvjetić beba


R.S., 5 god. skupina Ježići

Ispiši stranicu