Vrtić kod kuće

Poštovani roditelji,

Kako bismo djeci uljepšali dane koje moramo provesti kod kuće osmislili smo ˝Vrtić kod kuće˝ s različitim aktivnostima, materijalima, preporukama. Aktivnosti koje predlažemo imaju navedenu dob kojoj su namijenjene i kratak opis koji vam može poslužiti da stvorite razvojno poticajno okruženje za igru djeteta kod kuće. Igra je za djecu najprirodniji način učenja i razvoja potencijala za nošenje sa stresnim situacijama sukladno njihovoj  dobi i mogućnostima.

Preporučujemo da tijekom boravka u kući održavate predvidljivu dnevnu rutinu i raspored aktivnosti koja će djetetu pojačati osjećaj sigurnosti, a odnosi se na planirano vrijeme:
·  za konzumiranje obroka
·  bavljenje nekim od ponuđenih aktivnosti
·  za dnevni odmor (ukoliko dijete ima potrebu)
·  za sudjelovanje u kućanskim poslovima sukladno dobi i mogućnostima djeteta
·  za tjelesne aktivnosti i boravak na zraku u skladu sa zdravstvenim i epidemiološkim uputama
·  za čitanje priča, zajedničko igranje  društvenih igara, zajedničku igru
·  za ograničeno izlaganje kvalitetnim sadržajima na ekranima i sl.

Iako rutina za malu djecu stvara uvjete za predvidljivost i osjećaj sigurnosti dopustite djetetu da mu bude "dosadno" jer mu tako dajete mogućnost da u slobodnoj igri razvija svoje potencijale i prorađuje iskustva.
Slušajte svoje dijete i vidite što ga brine u ovoj situaciji. U našim preporukama možete naći primjere za približavanje izvanrednih situacija djetetu.

Stručni tim i odgojitelji DV Različak
 

Vida, 6 god.
                       
                      

Ispiši stranicu